Disclaimer

De beheerders van deze site doen hun uiterste best alle informatie op deze website volledig en recent te houden. Het kan hoe dan ook gebeuren dat er typfouten insluipen of verkeerde verwijzingen worden gemeld. De inhoud van deze website is dan ook indicatief en in geen geval bindend voor ons.

 

Er worden op deze website voor de volledigheid en ter context op verschillende plaatsen linken geplaatst naar pagina’s van externe personen, bedrijven en organisaties. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze pagina’s of de inhoud ervan. Bent u eigenaar van een website waarnaar door ons wordt verwezen en gaat deze verwijzing in tegen u wensen, wilt u dat dan kenbaar maken, wij zullen dan terstond de betreffende link verwijderen.

 

U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw bezoek aan de website. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van het bezoeken van de site, ook niet wanneer die het gevolg is van het bezoeken van een site waar u middels een doorverwijzing terecht bent gekomen. Als bezoeker van het openbare gedeelte van de website hoeft u ons niet te zeggen wie u bent of om welke reden u deze site bezoekt.

 

Deze website houdt door middel van een teller informatie bij over bijvoorbeeld het aantal bezoekers, gebruikte browser, hoeveelheid dataverkeer enzovoort. Met deze resultaten is het mogelijk een algemeen beeld te schetsen van het gebruik van de site, met als doel de website veilig, toegankelijk en stabiel te houden. Dergelijke gegevens worden in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

 

Wanneer middels correspondentie persoonlijke gegevens worden toegezonden zoals uw emailadres, dan wordt deze informatie strikt vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden ter beschikking gesteld. U kunt ten alle tijde vragen om uw gegevens te laten verwijderen, wij zullen dit verzoek terstond inwilligen. In veel gevallen staat uw webbrowser het gebruik van cookies toe. U kunt dat zelf aangeven in de instelling van uw betreffende browser.