Idio-cultureel muziekonderwijs

Kees is verbonden aan de Onderzoeksgroep Kunsteducatie van de Hanze Hogeschool Groningen. Samen met lector Evert Bisschop Boele doet Kees onderzoek naar idio-cultureel muziekonderwijs in de praktijk.

Kees onderzocht o.a. de lespraktijk van muziekdocent Johan ‘t Hart, die een eigenzinnige onderwijsvisie (Rapucation) heeft. Zijn manier van lesgeven heeft raakvlakken met de ideeën die Bisschop Boele over (idio-cultureel) muziekonderwijs heeft ontwikkeld. Kees onderzocht hoe dit in de praktijk gestalte krijgt.

Onderzoeksverslag: De wereld van ‘t Hart

Ook onderzocht Kees de “MuziekInstap”, een nieuwe vorm van instrumentaal muziekonderwijs bij cultuurinstelling VRIJDAG. Een zoektocht naar actueel betekenisvol muziekonderwijs.

2016- heden | Educatie
Functie| Onderzoeker
Opdrachtgever | Onderzoeksgroep Kunsteducatie, Hanze Hogeschool Groningen