WOOD

2018 | LocatieCompositie | WOOD

Functie | Componist | Muzikaal leider

Opdrachtgever | Stichting  De Boadskipper

 

Een vlot als podium voor muziek, omdat muziek hoort bij onze historie, bij het ambacht van de houtvlotters en de oorsprong en mystiek van Scandinavië en Baltische volkeren,. Muziek geïnspireerd op natuur, weersinvloed en hout. Kees nam de uitdaging aan om tijdens het varende erfgoedtheater Hout-Vaert ‘hout’ om te zetten in een muzikale compositie.

 

De Dwerskop

2016 | Locatietheater | De Dwerskop

Functie | Componist | Muzikaal leider

Opdrachtgever | Iepenloftspul Burgum | BUOG | Provincie Fryslân

 

De Dwerskop is een groot muzikaal en visueel theaterspektakel midden op de Centrale As, voor het aquaduct van Burgum. Met medewerking van zo’n 200 mensen uit de omgeving is deze voorstelling een van de festiviteiten rondom de opening van dit nieuwe wegenstelsel in Friesland.

 

Kees componeert de muziek en is muzikaal leider van dit gebeuren. Zo staan naast acteurs een enorm projectkoor, fanfare, drumband en andere muzikanten op de planken!

 

Het verhaal gaat over de onbereikbare liefde tussen Folmer en Maaike die allebei aan een kant van het PM-kanaal wonen. 30 jaar geleden hebben ze verkering gehad, maar door een familieschandaal is hun liefde kapot gegaan. Door het aquaduct kunnen ze nu weer bij elkaar komen, maar dat gaat niet zonder slag of stoot.

 

De voorstelling wordt 6 keer gespeeld in september 2016 en heeft zo’n 5000 man publiek gehad.

 

Master Gysbert

2016 | Muziektheater | Master Gysbert, Inkele reis Sebeare!

Functie | Componist | Muzikaal leider

Opdrachtgever | Gysbert Japixhûs

 

Kees van der Meer schrijft de muziek voor deze meertalige kindermusical voor de groepen 5, 6, 7 en 8 van basisschool. De voorstelling wordt in twee weken tijd, twee keer per dag gespeeld in de prachtige Broerekerk te Bolsward. Bijzonder is dat het hele decor bestaat uit karton en de vier acteurs met behulp van fantastische handpoppen in totaal meer dan 10 rollen spelen. Meer dan 2500 leerlingen zullen deze voorstelling, die geschreven en geregisseerd is door Tsjerk Kooistra, zien. De voorstelling is één van de projecten in het kader van het ‘350e herdenkingsjaar” van Gysbert Japicx.

 

 

Hieronder het themalied van de voorstelling onderdeel van het project-lesmateriaal.

 

0p3rA – Jongerenopera

2011 | Jongerenopera | 0p3rA

Functie | Componist | Muzikaal leider

Opdrachtgever | Jonge Harten Festival Groningen | Jeugdtheaterschool Groningen

 

Lobke Vale, 2011, Op3ra smal_web

 

Acht jonge spelers van de Jeugdtheaterschool Groningen maken een korte moderne opera. De voorstelling is een combinatie van live soundscapes, zang, beatbox en dans. Onderwerpen zijn de sociale media en de directe manier waarop mensen op dat platform met elkaar omgaan. Wat gebeurt er als je direct kunt zien of iemand je liked of disliked?

 

In improvisatiesessies worden deze onderwerpen theatraal onderzocht. Kees van der Meer reageert met muzikale composities die vervolgens de basis vormen voor uiteindelijke voorstelling Op3rA.

 

Op3rA is ontstaan uit een samenwerking tussen Jonge Harten Festival, de Jeugdtheaterschool Groningen en Yo Opera.

 

 

BIS | Berne Iepenloftspul

2007 – 2013 | Functie | Componist | Muzikaal leider

 

Kees van der Meer componeert de liederen voor muziektheater BIS en maakt deel uit van het artistieke team. Als muzikaal leider draagt hij zorg voor het muzikale repetitie- en uitvoeringsproces.

 

Ook is hij verantwoordelijk voor de productie van de cd en het lied dat ieder jaar via een videoclip naar buiten wordt gebracht.

 

Het Berne Iepenloftspul (BIS), al 25 jaar een jaarlijks terugkerende muziektheatervoorstelling in Easterwierrum, is een begrip in Fryslân. De voorstelling die in het voorjaar gemiddeld zes keer uitgevoerd wordt door basisschoolkinderen, trekt zo’n 700 bezoekers per keer. Tekst en muziek worden ieder jaar opnieuw gecomponeerd.

 

 

Kijk in Discografie voor meer BIS muziek.

 

2007 | Net Normaal | Componist | Muzikaal leider | Producer

2008 | Swurd út de stien | Componist | Muzikaal leider | Producer

2009 | Spegelspreuk | Componist | Muzikaal leider | Producer

2010 | Peter Pan | Componist | Muzikaal leider | Producer

2011 | Swart/Wyt | Componist | Producer

2013| Asteriks en obeliks | Componist | Producer

Kan ik u helpen?

2014 | Theater | Kan ik u helpen?

Functie | Componist | Muzikaal leider

 

In september 2014 spelen 15 spelers, van de theatergroepen De City Speelt, samen met vier professionele acteurs de locatie voorstelling Kan ik u helpen? Tijdens deze theatertour in Weesp wordt het publiek langs verschillende scènes geleid, die zich in diverse winkels afspelen. De laatste scène vindt plaats in een restaurant waar een afscheidsdiner wordt gehouden ter ere van een winkelier die met pensioen gaat. Tijdens de scène schuiven zowel het publiek als de acteurs aan.

 

Kees van der Meer was verantwoordelijk voor de muziek tijdens de verschillende scènes, maar ook voor de muziek die tijdens het verplaatsen door de straten voor continuïteit zorgde. Zo componeerde hij verschillende reclame-jingles die pasten bij het karakter van de ‘routewinkels’.

 

De voorstelling die geschreven is naar aanleiding van gesprekken met de eigenaars van de winkels waar de scènes zich afspelen, is negen keer gespeeld.

 

Opening Sluis Stavoren

2014 | Muziektheaterspektakel | Opening sluis van Stavoren | Koning Willem Alexander

Functie | Componist | Muzikaal leider

Opdrachtgever | BUOG | Provincie Fryslân | Ballast Bedam

 

IMG_3625

 

Op 8 mei 2014 wordt de Johan Frisosluis officieel geopend door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. De opening wordt gevierd met een speciaal voor deze gelegenheid geschreven theatrale voorstelling op twee pontons in de voorhaven van Stavoren. In het verhaal, geschreven door BUOG (Bedenkers en uitvinders van ongewone gebeurtenissen), wordt het verschil tussen de oude en nieuwe sluis, maar ook de waarde van, gekoppeld aan de oude en nieuwe generatie.

 

Aan dit muziektheaterspektakel werken driehonderd medewerkers mee, waaronder honderd basisschoolkinderen, drie koren, de plaatselijke fanfare, maar ook zangers, danseressen en muzikanten van elders.

 

Een onderdeel van dit spektakel is de gondelvaart van oude schepen waarop een tiental verenigingen uit Stavoren zich muzikaal presenteert. Tijdens de voorstelling passeren de schepen de twee pontons en krijgen de leden van de verenigingen op het moment suprême theatraal en muzikaal alle ruimte.

 

De composities van Kees van der Meer vormen de ruggengraat van de voorstelling. Het sterk ritmische en verhalende karakter van het muziekwerken is een bewuste keuze. Het structureert het aandeel van alle deelnemende muzikanten zodanig dat in alle rust de talenten van Stavoren gehoord en gezien kunnen worden. Maar zorgt ook voor het opzwepend feestelijk geheel.

 

Het openingspektakel wordt door zo’n 2000 belangstellenden gevolgd.

 

Wij zijn het

2013 | Muziektheater |Wij zijn het

Functie | Componist | Muzikaal leider

Opdrachtgever | De City Speelt

 

In januari 2013 spelen 23 spelers (‘van 8 tot 80’), van de theatergroepen De City Speelt, de muziektheatervoorstelling Wij zijn het. In vijf kwartier worden vijftig scènes uit het leven belicht.

 

In deze productie werkt Kees van der Meer samen met de theatermakers Maartje Ghijsen en Lenne Koning. Aan de hand van ervaringsverhalen van de deelnemers worden de vijftig scènes vormgegeven via improvisatie, bestaand en nieuw geschreven materiaal.

 

Kees is niet alleen verantwoordelijk voor het liedmateriaal, tijdens de voorstelling is hij op de vloer aanwezig en begeleidt de spelers. Daarnaast reageert met behulp van verschillende instrumenten via improvisatie op de scènes.

Seizoenen